Image
Erik Björn Rasmussen
Den 2 juni 1986 förändrades mitt liv. Det var den dagen jag tog farväl av min tillvaro som forskare och lärare på Karolinska Sjukhusets medicinska klinik. Det som drev mig till detta drastiska beslut var att jag ville pröva nya vägar att utveckla mig som kliniker och generalistiskt kunnig invärtesmedicinare. Framför allt ville jag som fri agent kunna följa mitt djupt kända moraliska imperativ: ”Man överger inte en människa i nöd.” Denna hemsida som ägs av den av mig grundade Stiftelsen Care2Care fungerar från och med nu som en plattform för att sprida och vidareutveckla det nytänkande jag redovisare i den bok som kommer ut under juni månad.

Det nytänkande och de unika analyser jag redovisar i boken har det gemensamt att de till 100 procent utgår från patienters perspektiv. Bokens titel, Läkekonstens lönsamhet är ett naturligt resultat av min djupt kända övertygelse: Det lönar sig för all vårdpersonal, särskilt läkare att bry sig om alla sina patienter. I synnerhet om de som har en mångfacetterad problematik, de patienter jag i min bok anser tillhör en speciellt viktig kategori: Patienter i rundgång, de som ingen vill ha. De som dagens politikerstyrda system hindrar läkare från att ta sig an på riktigt.

Detta ville jag ändra på 1986. Nu 32 år senare vill jag det ännu mer. Nu vet jag med bestämdhet att vägen dit är lång. Vägen till en sjukvårdsorganisation där ett hög tillgänglighet för och ett bra bemötande av alla patienter blir regel snarare än undantag. Det fordras nämligen inget mindre än att patienter, medborgare och skattebetalare sätts i högsätet. Och att politikerkåren tilldelas en mer passiv roll som övervakare av att framtidens sjukvård inte stänger ute någon. Särskilt inte de svagaste i samhället.