• Placeholder

Välkommen till en värld fylld av nytänkande.

Vi människor är först och främst sociala varelser. Därför, under normala omständigheter, ägnar vi oss nästan enbart åt vanetänkande. Vi gör det huvudsakligen av två skäl. Genom att vanetänka spar vi massor av energi. Gott så. Men skäl nummer två är också intressant. Genom att vanetänka håller vi ihop våra samhällen, våra nationer. Eller om du så vill, våra politiskt demokratiska strukturer. Dessa två skäl för fortsatt vanetänkande upphör att gälla under kristider.

Nu när svensk sjukvård glider allt djupare ner i en kris måste vi ta oss upp ur vanetänkandets hjulspår. Komma upp på fast, men hittills obanad väglös terräng och finna nya vägar till nya lösningar. Kort sagt: Börja träna oss i nytänkandets svåra konst.

Vi människor är först och främst sociala varelser. Därför, under normala omständigheter, ägnar vi oss nästan enbart åt vanetänkande. Vi gör det huvudsakligen av två skäl. Genom att vanetänka spar vi massor av energi. Gott så. Men skäl nummer två är också intressant. Genom att vanetänka håller vi ihop våra samhällen, våra nationer. Eller om du så vill, våra politiskt demokratiska strukturer. Dessa två skäl för fortsatt vanetänkande upphör att gälla under kristider.

Nu när svensk sjukvård glider allt djupare ner i en kris måste vi ta oss upp ur vanetänkandets hjulspår. Komma upp på fast, men hittills obanad väglös terräng och finna nya vägar till nya lösningar. Kort sagt: Börja träna oss i nytänkandets svåra konst.