• Placeholder

Framtidens sjukvård

Tänk dig en framtida sjukvård fri från onödigt långa väntetider. En sjukvård där alla patienter bemöts som de unika individer de faktiskt är. Som ger dig en service som är anpassad till dina speciella omständigheter, till de hälsoproblem som du upplever. Som tar din oro på allvar och ger dig svar på allt du undrar om.

En sjukvård där evig väntan på sjukhusets akutintag blott är ett ont minne. En vård där äldre människors långsamhet respekteras och där unga aktiva människor får tillgång till service ”just in time”. Tänk dig en sjukvård där du som har långvariga eller lite mer komplexa problem slipper redogöra för hela förloppet varje gång du går till ett nytt läkarbesök.

Och framför allt: Tänk dig en vård där du som har mer invecklad problematik och behöver insatser från flera specialistläkare har en fast relation med en klok och brett kunnig läkare som samordnar alla specialistläkarnas insatser. En samordning som sker i tätt samarbete med dig.