Välkommen till care2care
– en värld av nytänkande!

Vi har en konkret vision för framtidens sjukvård, en rikedom av möjligheter att på sikt omskapa vår dåligt fungerande sjukvård till en välfungerande medicinsk serviceorganisation. Utan köer, med hög tillgänglighet, befolkad av skicklig vårdpersonal med en välutvecklad stark känsla för moral och etik.

Visionen om framtidens sjukvård är en vision för oss nytänkare.

Läkekonstens lönsamhet.

Varför politikerstyrning inte fungerar.